Algemene voorwaarden

  1. contactgegevens

juridische gegevens voor alle activiteiten vermeld op de website, uitgezonderd van “belevingsdagen”

Sebastiaan Winkeler
Max Temmermanlaan 11
2920 Kalmhout
BTW 0830 368 302

 

juridische info ivm “belevingsdagen”

SOOB vzw
Achterbroeksteenweg 62
2920 Kalmthout
BE 0749.568.389

 

2. Discussie

Bij discussie geloven we in dialoog.

Bij gerechtelijk geschil is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

3. Bij aankoop van tickets of aankopen is soob vzw de verantwoordelijke. Je hebt als koper/consument een contract met soob vzw, niet met andere partijen.

4. annuleringsbeleid:

We hanteren volgend annuleringsbeleid:
-Tot 21 dagen voor aanvang: annuleren mogelijk, er wordt een administratieve kost van 5 euro afgehouden.

-Tot 10 dagen voor aanvang: slechts 50% van het betaalde bedrag kan gerecupereerd worden. Wederom wordt er een bedrag van 5 euro afgehouden voor administratieve kost.

-Minder dan 10 dagen voor aanvang annuleren, geen recht op terugbetaling, tenzij onder voorwaarden met een geldig doktersattest of door overmacht (overlijden, pandemie, …)

bij afgelasting langs de kant van de organisator wordt er in overleg gewerkt met een voucher.

 

 

algemene voorwaarden voor bedrijven en overheidsinstellingen:
 Alle grote en middelgrote bedrijven, nationaal en internationaal die regelmatig reclame, boodschappen of andere niet relevante informatie bezorgen vanuit marketing, reclame, verkoop, … of andere kanalen, dit zowel digitaal als analoog in eender welke vorm, en die minstens 1 maal via mail gevraagd zijn geen berichten van die aard te sturen, kunnen steeds een factuur ontvangen voor het toch bezorgen van deze info. De de factuur kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf

Alle medewerkers van bedrijven, multinationals, overheidsinstellingen, intercommunales, …. die de terreinen van “Sapperlootjes” betreden, verder omschreven als “het domein”, dus de privé-eigendommen van Sebastiaan Winkeler en Clara Mertens, gaan bij het betreden van akkoord met de algemene voorwaarden op deze site, zoals vermeld aan de ingang van het domein.

Het betreden van het domein is de eigenaar steeds in de mogelijkheid een kost aan te rekenen. 

Bij het niet akkoord gaan van de gestuurde factuur kan er enkel binnen de 7 dagen een getekend schrijven worden verzonden aan “Sebastiaan Winkeler, Max Temmermanlaan 11, 2920 Kalmthout” met een weigering van betaling. Hiervoor dient document A38z ingevuld te worden en mee verstuurd worden met het aangetekend schrijven. 

Document A38z is op te vragen bij de verantwoordelijke.

Bij discussie is de rechtbank van Antwerpen of Kapellen gemachtigd.

.